چگونه گناه نکنیم (2)   چند راه دیگر نفوذ شیطان

راهزنی و محاصره کامل 
شیطان گفت آن هایی که در صراط مستقیم اند از چهار طرف مورد حمله قرار میدهم(از جلو از پشت سر , راستی ها و چپی ها)
و توشه برای آخرت ندارد از جلو حمله کردن یعنی القای امنیه باطل  و  آینده را  تباه کردن است؛ در این صورت عمر فرد، به باطل گذشته .پشت سر حمله کردن یعنی ایجاد شک و شبهه در مبدا و هدف خلقت و همچینین، جلوگیری از انفاق اموال در راه خداوند و در نتیجه به ارث گذاردن آن برای بازماندگان. سمت راستی ها یعنی اعمال خوب و ثواب؛ مثلا فرد صدقه می دهد و این صدقه را با منت گزاردن خراب کرده و حتی مرتکب گناه نیز میگردد وسمت چپی ها یعنی وادار به انجام گناه      

القای وعدههای روزانه و کوتاه مدت 
 شیطان در مواردی اقدام به دادن وعدههای روزانه به فرد میکند که البته این با امنیه فرق داشته و پایین تر از آن است؛ یعنی ممکن است انسان به جایی برسد که حتی به شیطان اجازه دهد در انجام کوچکترین و پیش پا افتادهترین کارهای او نیز دخالت کند؛ به عنوان نمونه در مقابل کمترین کار خیر او نیز ایستادگی کرده و وعده وقوع نتیجه شر را به او بدهد مثلا اگر بخواهیم صدقه بدهیم وعده فقر می دهد.
.
تزیین و آراستن امور
یکی از کارهای شیطان، زینت دادن امور باطل برای زیبا جلوه دادن آن و انجام آن توسط انسان است؛ هر عمل و شوقی که بیش از اندازه زیبا جلوه کند و فرد را به سوی خود بکشاند نیازبه بررسی است؛ زیرا عموما این زرق و برق بیش از اندازه کار شیطان است.
تسویل
اینکه شیطان بتواند اصلی ترین هدف زندگی ما را انتخاب کند مثل آنان که به دنیا فکر میکنند
استزلال
استزلال یعنی ایجاد تزلزل در او در هنگام انجام اعمال نیک ومقابله با گناهان. شیطان این گونه به انسان القا میکند که توانایی انجام اعمال خوب و عدم انجام اعمال بد را ندارد. به طور کلی شعار اصلی شیطان «ما نمی توانیم» است؛ این در حالی است که برای فرد مومن، هیچ بن بستی وجود ندارد.
تسویف
تسویف از سوف به معنای فردا می آید. یعنی به ما میگوید که وقت برای کار خیر یا توبه دارید اینگونه باعث از دست رفتن فرصت ها میشود
ایجاد نسیان و غفلت
یعنی فرد قصد انجام کار خیر دارد اما شیطان آن را از یاد او برده و او را دچار نسیان میکند. راهکار زمین زدن شیطان این است کار هایمان را بنویسیم(همیشه کاغذ وقلم داشته باشیم)

او حضور دارد ولی ظاهر نیست ما ظاهریم ولی حضور نداریم او منتظر حضور ماست


میدانیم که:

کسی علاقه به گناه ندارد وبعد از کناه پشیمان میشود ولی مشکل از نداشتن اراده قویست       

اگر به این برنامه  عمل کنیم در عرض سه ماه انشا ا...به نتیجه میرسیم

       ما خودشناس نیستیم اگر ما خود شناس بودیم و راه های ارایه گناه از طرف شیطان را میدانستیم میفهمیدیم چگونه مقابله کنیم برای مثال در حمله ی هوایی ما نباید نیرو دریاییمان را قوی کنیم باید پدافند را قوی کنیم(در خودشناسی بیشتر  کار میشود)

در قرآن 20مدل راه ارایه گناه شیطان معرفی شده است:

1)وحی شیطانی:  قلب انسان 2 رادار دارد یک رادار الهی و یک رادار شیطانی عجیب نیست که ما بیشتر به فکر گناهیم چون همیشه رادار شیطانیمان روشن است یک بار رادیو الله بگیرید  ببینید   چه  میشود. اگر خود شناس باشید میفهمید که این فکر مال شما نیست و سریع رادیو ابلیس خود را خاموش کرده و به  خدا پناه میبرید|(باذکر صلوات یا اعود ذ و بالله من الشیطان رجیم و...)

2)وسوسه: صدای بسیار ضعیفی که شر می آورد:   حس وسوسه از وحی بیشتر است و فردی به تو میگوید. شیطان به خالصین نمیتواند پیشنهاد گناه بدهد یعنی افرادی که تنها برای خدا کار انجام میدهند اصلا فکر گناه به سرشان نمی آید. ابلیس در این مرحله وقتی که میخواهی عمل خیری انجام دهی یک کار خیر دیگر ولی کم ارزشتر  پیش روی تو میزارد(نامرد دست بر نمیدارد) در این مرحله به 2 چیز باید توجه کنیم.1) کدام بر ما سختر است2)در کدام نور بیشتری میبینید

3)القای امنیه:   امنیه به معنی کار هایی که ما باید  برای رسیدن به هدف انجام دهیم یعنی او به ما کارهایی پیشنهاد میکند که مارا به جایی نمیرساند مثلا میخواهی زبان خارجه بخوانی میگویی برای چه ؟ اینکه زمانی بگذرانیم ولی یک هیاتی میگوید من زبان میخوانم تا افکار شیعه را در سر تا سر جهان  پخش کنیم این میشود ثانیه به ثانیه عبادت. درآخر تا میتوانی از عامل گناه دوری کن اگر میدانی در گوشی شخصی فیلم یا تصویر مستهجنی است گوشی را از او نگیر و کار خود را راحت کن

والسلام

تقصیر ماست، غیبت طولانی شما، آقا

X